در صد و هفتاد و هشتمین فلاخن یک نامه‌ی سرگشاده و دو بیانیه از مجموعه‌بیانیه‌های صادرشده در ارتباط با مقاومت بخش‌های مختلف جنبش دانشجویی ترکیه در برابر تعرضات اخیر حزب عدالت و توسعه به نهاد دانشگاه را می‌خوانیم. در هفته‌های اخیر حزب حاکم بر ترکیه با سوءاستفاده از تعطیلات دوران کرونا تلاش کرده است گام‌های جدیدی علیه خودمختاری نهاد دانشگاه در ترکیه بردارد و با انتصاب روسای جدید عملن این خودمختاری را نقض کند. این قدم تهاجمی البته مطابق معمول همراه بوده است با تهاجم به اساتید و دانشجویان مبارز دانشگاه‌ها و تلاش برای بدنام کردن آنها در افکار عمومی با کمپین‌های سازماندهی‌شده در رسانه‌های وابسته و اظهارات مقامات دولتی. در مقابل و از قضا دقیقن به دلیل تعطیلات مربوط به شیوع کرونا، اعتراضات دانشجویان این‌بار نه در محیط دانشگاه بلکه در میدان‌ها و خیابان‌های شهر جریان دارد و به این ترتیب توانسته حمایت سوسیالیست‌ها، فمینیست‌ها، سازمان‌های کارگری و انجمن‌های مدنی را نیز جلب کند. در فلاخن صد و هفتاد و هشتم ابتدا نامه‌ی سرگشاده‌ی دانشجویان دانشگاه بوغازیچی خطاب به «دوازدهمین رییس‌جمهور» ترکیه را می‌خوانیم و سپس بیانیه‌های کلکتیوهای دانشجویی و نیز انجمن‌های ال‌جی‌بی‌تی‌آی+ را در واکنش به حوادث اخیر و اظهارات ستمگرانه‌ی مسئولین حکومتی، از جمله علیه دانشجویان ال‌جی‌بی‌تی‌آی+. فلاخن صد و هفتاد و هشتم نگاه کوتاهی است به دانشگاهی که مقاومت می‌کند، هم‌بسته می‌شود و در مقابل دستگاه سرکوبگر حکومتی می‌ایستد.

فلاخن صد و هفتاد و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan178