جورچین هشتم. تجربه‌ی شوراهای کارگری در انقلاب ایران

جورچین هشتم شامل سه مقاله از آصف بیات است که در دهه‌ی شصت در نشریات مختلف خارج از کشور و فاصله‌ی چند سال منتشر شده‌اند اما خواندن آنها با ترتیبی جدید و در کنار هم تصویر قابل اعتنایی از وضعیت طبقه‌ی کارگر و سنت‌های مبارزاتی آن به دست می‌دهد