رفیق ایهان، استادکار و مسئول ساختن کمپ‌های موقتی‌ست که قرار است ۲۴۰ خانواده را در خود جای دهند؛ از عزیزترین رفقایی‌ست که می‌شود اینجا یافت؛ ۲۱ سال زندانیِ بدون ملاقات و تماس بوده؛ می‌گوید ۲۱ سال بچه‌ام را ندیدم، حالا گذاشته‌ام آمده‌ام اینجا که به مردمم خدمت کنم؛ دو مجموعه از کمپ‌های پرسوس را هم او آماده کرده؛ مهربانی و رفاقت و گذشت ایهان همه را شرمنده می‌کند؛ دم رفقای کارگری که در این سرما، داوطلبانه، وبدون هیچ چشم‌داشت و ادعا و سروصدایی اکیپ برپایی کمپ را به عنوان یکی از ضرورت‌های جدی کانتون تشکیل دادند، گرم!

11086711_10152743190982592_1568986365_o

11070290_10152743192432592_1698145103_o