کاری از محمود. پ

صداپیشه: داریوش. م

آتش‌بس کرده‌اند. گفته‌اند هر دو سوی «جنگ» سلاح را زمین بگذارند تا تبادل آتش تمام شود. در بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، با ردیف سران و تصمیم‌گیرندگان از هر دو سوی «مناقشه» خواستند «آتش» را بس کنند و بعد از رواداری و بردباری یک‌سوی «مناقشه» تقدیر و تشکر کردند. از سران اشغالگر اسراییل تشکر کردند که به‌رغم حق مشروع دفاع از خود، از کشتن انسان‌ها دست برداشته‌اند و تنها به اشغال شهرک شیخ جراح و حکومت نظامی در شرق بیت‌المقدس بسنده کرده‌اند. در این سوی «مناقشه»، در آنجایی که هیچ‌کدام از سران جهان از بردباری آنها تشکر نکرد، هیچ‌کدام برای بدن‌های منفجرشده‌شان اشک نریخت، هیچ‌کدام برای خانه‌های ویران‌شده‌شان غمگین نشد، برابر آمار رسمی دویست و چهل نفر کشته شدند، هفت‌هزار زخمی، پنجاه و دو هزار آواره، پانزده هزار خانه‌ی ویران بر جای ماند. در آن سوی «مناقشه» برای پایان کشتاری که مشغول انجامش بودند هلهله کردند و در این سو برای تلی از آوار و خاکستر و مرگ سوگواری. ارقام چه می‌گویند؟ ارقام تصویر بدن‌های منهدم را به ما نشان نمی‌دهند، تصویر کودکان له‌شده در انفجار بمب، ارقام تصویر خاطرات بر باد رفته لای آجرهای دیوارهای مخروب را به ما نشان نمی‌دهند، تصویر کوچه‌های ویرانی که دیگر نیستند. ارقام همه‌چیز را تبدیل به عدد می‌کنند تا فراموش کنیم «آن چیست که به ما نزدیک می‌شود/ و آن چیست که از ما دور می‌شود.» ارقام به ما چه می‌گویند؟


لینک ویدئو در یوتوب: