با نگاهی به کتاب «از فیضیه تا پیکار...»

سخنرانان:

ابراهیم آوخ

محسن نجات‌حسینی

حبیب ساعی

هژیر پلاسچی

 

در روز جمعه ۲۴ اردیبهشت/ ۱۴ ماه مه مجموعه‌ی منجنیق برنامه‌ای را به یاد تراب حق‌شناس و برای معرفی زندگی و خاطرات او با نگاهی به کتاب «از فیضیه تا پیکار...» تدارک دید که در آن ابتدا چهار نفر سخنرانی کردند و بعد از یک استراحت کوتاه شرکت‌کنندگان به گفتگوی جمعی در مورد تراب حق‌شناس، زندگی و مبارزات او، کتاب «از فیضیه تا پیکار...» و مضمون سخنرانی‌ها پرداختند. در این برنامه ابتدا بخش کوتاهی از فیلم «چون سوسمار مست به دنبال آفتاب» پخش شد که تراب حق‌شناس در آن در مورد روند تدوین خاطراتش توضیح می‌دهد، سپس به ترتیب ابراهیم آوخ دوست دوران کودکی و نوجوانی تراب حق‌شناس و هم‌رزم او در سازمان مجاهدین خلق ایران و پایگاه‌های آموزشی فلسطینی، محسن نجات‌حسینی هم‌رزم رفیق در سازمان مجاهدین خلق ایران و بخش منشعب مارکسیست-لنینیست‌شده‌ی این سازمان در خارج از کشور، حبیب ساعی هم‌رزم تراب حق‌شناس در تبعید دوران جمهوری اسلامی و از اعضای جمع اندیشه و پیکار و هژیر پلاسچی عضو مجموعه‌ی منجنیق، در مورد جوانب گوناگون زندگی و مبارزه‌ی تراب حق‌شناس و نیز کتاب خاطرات منتشرشده‌ی او صحبت کردند. در مدت استراحت، با توجه به هم‌زمانی برنامه با تهاجم چندین‌باره‌ی رژیم صهیونیستی به غزه و خلق فلسطین، چند شعر از محمود درویش با ترجمه و صدای تراب حق‌شناس پخش شد و بعد از گفتگوی جمعی فیلم کوتاهی از آخرین سفر رفیق به سوئد پایان‌بخش برنامه بود. در تدوین فایل ویدئویی این برنامه، به ضرورت انسجام بخشیدن به تصاویر موجود بخش‌های از مداخله‌ی گرداننده‌ی برنامه حذف شده و ترتیب زمانی پخش ویدئوها و صداها در خلال برنامه تغییر داده شده است. هیچ بخشی از سخنان شرکت‌کنندگان و سخنرانان حذف یا اصلاح نشده است.

این برنامه را می‌توانید در یوتوب:

بخش اول | سخنرانی‌ها:


بخش دوم | گفتگوی جمعی


یا ویمه‌اُ:

بخش اول | سخنرانی‌ها:

بخش دوم | گفتگوی جمعی

ببینید.