در صد و نود و چهارمین فلاخن گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت رانندگان اسنپ‌فود، بخشی از کارگران بی‌ثبات‌کار ایران که در چند سال گذشته بارها برای احقاق حقوقشان اعتصاب کرده‌اند. در این گزارش مروری می‌کنیم بر تاریخچه‌ی اعتصابات و اعتراضات رانندگان اسنپ‌فود در چند سال گذشته و مطالباتی که داشته‌اند و سپس نوشته‌ی یکی از رانندگان اسنپ‌فود را می‌خوانیم، گزارشی مستقیم از درون ساختار آنلاین بهره‌کشی. گزارشی دقیق که تمام جوانب زیست رانندگان اسنپ‌فود را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد چگونه «مدرن» شدن اشکال بهره‌کشی نه تنها از شدت آن نکاسته بلکه در مواردی و با اتکا به ابزار مدرن شدت این بهره‌کشی را افزایش داده است. در عین‌حال در این گزارش جمع‌بندی کوتاهی را خواهیم خواند از اعتصابات گذشته از زبان کسی که در آنها حضور داشته است، اعتصاباتی که تاکنون نه تنها به نتیجه نرسیده است بلکه برخی سازمان‌دهندگان آن توسط مدیران و سرمایه‌گذاران اسنپ‌فود شناسایی و اخراج شده‌اند. با این وجود همین گزارش نشان می‌دهد عزم و اراده‌ی شکل‌گرفته در میان رانندگان اسنپ‌فود برای ادامه‌ی مبارزه و احقاق مطالباتشان جدی است و چرخه‌ی اعتصاب و اعتراض تا برآورده شدن این مطالبات متوقف نخواهد شد. در فلاخن صد و نود و چهارم از شرایط بخشی از طبقه‌ی کارگر خواهیم خواند که به‌ویژه در شهرهای بزرگ بیشترین ارتباط چهره به چهره را با مردم دارند و در عین‌حال نامرئی و دیده‌نشده باقی مانده‌اند مگر در دقایق اعتصاب، در همان دقایقی که سفارشات «مشتریان محترم» پشت ترافیک اعتصاب دیر به مقصد می‌رسد.

فلاخن صد و نود و چهارم را اینجا بخوانید

falakhan194