نگاهی از درون به اعتراضات کازرون

در فلاخن صد و نود و پنجم «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» به سراغ کازرون رفته است، شهر کوچکی از استان فارس که دست‌کم در چند سال اخیر چهار بار صحنه‌ی قیام و خیزش بوده است، شهری که نوید افکاری و برادرانش از آنجا برخاسته‌اند. در فلاخن صد و نود و پنجم از کازرونِ یک دهه‌ی گذشته می‌خوانیم، از اعتراض به تصرف حریم چاه آب در هم‌دستی سرمایه‌داران محلی و شهرداری تا اعتراض به طرح تجزیه‌ی کازرون که سرانجام بر خاکستر سرکوب اجرایی شد، از حضور توده‌های معترض کازرونی در قیام سراسری مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ می‌خوانیم. در این فلاخن روایت سرکوب را می‌بینیم اما همراه با «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» بر روایت مقاومت و مبارزه تمرکز می‌کنیم، از دقایقی که نیروی سرکوب، حتا به صورت موقت، به زانو درآمد و عقب نشست، از ابتکارات و خلاقیت‌های مردمی در جریان نبرد تن به تن با نیروی سرتاپا مسلح قاهر. این لحظات انقلابی را پیش از این در پژوهش دیگر همین کمیته در مورد چهاردانگه نیز دیده بودیم و به خوبی می‌دانیم در هر شهری که خیزش و قیام در آن شکل گرفته بوده، خواهیم دید. در پرتو همین لحظات است که بر نقاط قوت تمرکز می‌کنیم و نقاط ضعف را می‌شناسیم تا در قیام‌های آتی، که بدون شک در راه است، از آنها عبور کنیم و بر آنها فائق شویم. «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» برای پژوهش‌های خودش، که برای تداوم مبارزه از منظری استراتژیک اهمیت دارد، دست یاری به سوی تمامی کسانی دراز می‌کند که امکان همراهی در چنین پروژه‌ای را دارند. رفقای «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» نوشته‌اند: «ما مشتاقانه از کلیه‌ی خوانندگان پیگیر و علاقه‌مند به این کار که امکان ارسال گزارش‌هایی مستند از کارخانه‌ها و مناطقی در سراسر کشور را دارند که از حیث مبارزاتی دارای سبقه‌ای مهم یا استعدادهایی حائز توجه (اما بالفعل‌نشده) هستند، خواهشمندیم که از طریق "منجنیق" با ما مرتبط شوند تا بتوانیم به کمک هم زمینه‌ای غنی برای شناخت و ارتباط خلق کنیم و بتوانیم در برداشتن گام‌های مؤثر در مبارزات آتی مردم، نقش ایفا کنیم.» این فراخوانی عمومی است.

فلاخن صد و نود و پنجم را اینجا بخوانید

falakhan195