از مجموعه‌داستان نی‌زار جراحی

در زوبین سی و هفتم چهارمین داستان از مجموعه‌ی نی‌زار جراحی را می‌خوانیم. این داستان عواقب کشتار را پی می‌گیرد تا درون خانواده‌ها و محله‌ها. از شیوه‌ی عزاداری زن عرب آغاز می‌کند که آرام آرام در قامت «اُمِ علا» جان می‌گیرد و در سرتاسر داستان مویه می‌کند. در این داستان از جنازه‌های ناپدیدشده می‌خوانیم، از زندگی‌های ازهم‌پاشیده به ضرب گلوله و زندگی‌های دست‌نخورده‌ی طبقه‌ی دارا در چند کیلومتری پایگاه رنج. در زوبین سی و هفتم از هجوم می‌خوانیم، از شبیخون، از لندکروزها و از «دق»، از «دق» که می‌کنیم.

زوبین سی و هفتم را در اینجا بخوانید

zoobin37