در فلاخن دویست و نهم جمع‌بندی‌ای را می‌خوانیم که «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» از کمپین اعتراضی کارگران پیمانکاری نفت در سال گذشته به دست می‌دهد. در حالی که از روز گذشته آرام آرام دور جدیدی از اعتصابات کارگران نفت، در برخی واحدها آغاز شده است، مروری بر آنچه در اعتصاب سال گذشته اتفاق افتاد، ابتکارات و خلاقیت‌ها، پیش‌روی‌ها و عقب‌نشینی‌ها، نقطه‌ضعف‌ها و نقاط قوت آن اعتصاب سراسری همراه شدن با جرقه‌های این اعتصاب است. در این فلاخن از مراحل شکل‌گیری کمپین موسوم به «بیست-ده» و معنای آن می‌خوانیم، در مورد استفاده‌ی خلاقانه از ظرفیت‌های فضای مجازی و ارتباط ارگانیک آن با فضای واقعی و حضوری کارگران، و انواع ابتکارعمل‌هایی که در میان کارگران شکل گرفت: ترک محل کار در هنگام اعتصاب، گردهمایی‌های مختلف کارگری، اقداماتی جهت حمایت از کارگرانی که در جریان اعتصاب دچار مشکل شده بودند و استفاده از روابط خانوادگی و فامیلی برای گسترش اعتصاب. در این فلاخن هم‌چنین از ساختار پیچیده‌ی اشتغال در وزارت نفت می‌خوانیم و موانع و امکاناتی که در مقابل مبارزه‌ی صنفی کارگران نفت پدید می‌آورد و می‌گشاید. در دویست و نهمین فلاخن از نتایج بی‌ثبات‌سازی و سیاست‌های نولیبرالی در حوزه‌ی نفت می‌خوانیم، از نقطه‌ضعف‌های اعتصابات مبتنی بر روابط و از ضرورت‌هایی که جمع‌بندی اعتصابات سال گذشته‌ی کارگران پیمانکاری نفت عیان کرده است: از لزوم سازمان‌یابی‌های مختلف در ساحت‌های علنی و مخفی و اشکال آن، پافشاری بر حق تشکل‌یابی و دست گذاشتن بر بی‌ثباتی‌ها و ناپایداری‌های حکومت در پاسخگویی به مطالبات کارگران و تلاش جهت شکل دادن به هسته‌های مبارزاتی‌ای که در شرایط فروکش اعتصاب بتوانند اشکالی از مبارزه و هماهنگی را در درون کارگران پیش ببرند. در فلاخن دویست و نهم از اعتصاب گذشته‌ی کارگران می‌خوانیم و با اعتصاب کنونی کارگران همراه می‌شویم.

فلاخن دویست و نهم را اینجا بخوانید

falakhan209