دیوارنویسی زبان مشترک شورش و انترناسیونال‌ترین رد پای انقلابیون در دنیاست؛
" جنبش جوانان انقلابی"
از دیوارنویسی‌های زمان انقلاب در کوبانی

11149408_1573539052924883_2834185212182419836_n