اجرای سرود با شعر «این نغمه _ ساز پنهان» از سعید سلطانپور
این اجرا در تابستان 1389، در زیرزمین‌های مقاومت انجام شده است
از ما خواسته‌اند این قطعه را پخش کنیم. در پخش هرچه وسیع‌تر آن کوشا باشیم
ای خواهر،/ ای برادر/ ای موج/ ای عبور/ ای جنگل غرور/ که در کرانه‌ی دیدار بس حماسه‌ی شور/ مرا چو دریا/ لرزانی/ چونان آتشی پنهان/ پاییز سوگوار جنگل جانم را/ سوزانی/ ای دانش صبور/ تو می‌دانی/ با این دهان بسته/ اما/ فردا/ روی بهار گلگون/ آتشفشان خون/ آتشفشان خونم/ ای دانش صبور تو می‌دانی/ دریا/ همیشه/ دریاست/ دریا، صدای زخم/ دریا، صدای خشم/ صدای مردم/ صدای ممکن/ دهان خون/ دهان سرخ شهادت/ دریا، صدای مادر/ دریای لاله‌گون