خیزش دی‌ماه در سودان

اعتراضات مردم در سودان و تاریخچه‌ی شکل‌گیری آن شباهت بسیاری با خیزش دی‌ماه در ایران دارد، شباهتی تکان‌دهنده. سارا عباس، محقق و فعال چپ سودانی روایت می‌کند: از اینکه اعتراضات از شهر آکبارا آغاز شد خیلی تعجب کردیم