زوبین سی و سوم. مادر

در زوبین سی و سوم مونولوگی را خواهید خواند از فرانکا رامه و داریو فو. مونولوگ مادری که فرزندش به اتهام شرکت در مبارزه‌ی مسلحانه در زندان به سر می‌برد. شرح شناخت مادر از فرزندش و نیز از مبارزه‌ی مسلحانه که در طول مونولوگی دراماتیک شکل می‌گیرد