در فلاخن سی‌ام مهران جنگلی‌مقدم در حاشیه‌ی حوادث شب سال نوی میلادی در کلن از برآمد گفتاری علیه پناهجویان و پناهنده‌ها می‌نویسد که هیچ نام دیگری ندارد غیر از «فاشیسم». او از اقتصاد سیاسی فاشیسم می‌نویسد و از واکنش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به حادثه‌ی کلن، از آن گفتاری که به مدد رسانه‌ها و سیاستمداران دولتی مستحکم می‌شود و دستگاه تمایزی که میلیون‌ها انسان خاورمیانه‌یی و شمال آفریقا را به حاشیه می‌راند و تحقیر می‌کند. جنگلی‌مقدم در سی‌امین فلاخن از این می‌نویسد که فاشیسم چگونه در می‌زند.

فلاخن سی‌ام را اینجا بخوانید

falakhan30