سرخِ رنگین‌کمان در نبرد با سرمایه و سلطه

«کمیته‌ی کوئیرهای کمونیست» درست یک ماه بعد از اعلام موجودیت و انتشار اولین مانیفست خودشان، به خیابان‌های استبدادزده‌ی شهر رفتند تا با ستاره و سنگر بر دیوارهای شهر آشکار شوند. بر پوسترهای آنها شعارهای «کوئیر، ترنس رهایی/ اداره‌ی شورایی»، «زن،…

با این‌همه ما خداوند سرنوشت خویشیم

یاران ما در کرج، تهران و اصفهان به مناسب اول ماه مه، روز جهانی کارگر اطلاعیه‌ها و پوسترهایی را به برخی محله‌ها بردند و به‌رغم شرایط امنیتی در برخی خیابان‌ها، این اطلاعیه‌ها و پوسترها را پخش کردند. از سر «رفاقت»،…

از خانه به خیابان در آستانه‌ی روز جهانی کارگران

رفقای هسته‌ی اخگرانِ کمیته‌ی غیبی نسوان، در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی کارگران به خیابان رفتند تا پوسترهایی را که به همین مناسبت طراحی کرده بودند بر دیوارهای شهر، بر تن خیابان‌ها و کوچه‌ها بچسبانند. در شرایطی که جوخه‌های…

۸ مارس انقلاب و آزادی در خیابان‌های تهران

اعضای هسته‌های مختلف «کمیته‌ی غیبی نسوان» طی روزهای گذشته و در چند نوبت پوسترهایی را که به منظور تاکید بر تداوم نبرد برای آزادی و برابری در این روز تهیه کرده بودند به دیوارهای مناطق مختلف شهر تهران چسباندند و…

اخگران علیه کودک‌همسری و برای اداره‌ی شورایی در خیابان

رفقای هسته‌ی اخگرانِ کمیته‌ی غیبی نسوان پوستری را که چندی پیش علیه بنیادهای مادی کودک‌همسری طراحی کرده بودند، تکثیر و به کوچه‌ها و خیابان‌های شهر بردند. آنها در کنار پوستر خودشان، تعدادی از «بروشور مشترک کمیته‌های انقلابی در مورد اداره‌ی…

بروشور مشترک کمیته‌های انقلابی در مورد اداره‌ی شورایی

شش کمیته‌ی انقلابی، کمیته‌هایی که برخی از آنها در سال‌های اخیر شکل گرفته بودند و برخی در جریان قیام ژینا شکل کنونی خود را یافته‌اند، بروشور مشترکی در مورد اداره‌ی شورایی انتشار داده‌اند. این بروشور، که قابلیت چاپ رنگی و…

سیلی «هدیل» به کله‌ای که ارباب در رحم‌ها فرو کرده است

رفقای هسته‌ی هدیلِ کمیته‌ی غیبی نسوان پوسترها و اطلاعیه‌ای را علیه تهاجم تشدیدشده‌ی جمهوری اسلامی به بدن زنان و مداخله‌ی پلیسی-امنیتی در مسئله‌ی «کنترل بارداری» به دیوارهای شهر چسباندند و در گذرها و خانه‌ها پخش کردند

تقویم نبرد روی دیوار

از آن لحظه که در دی‌ماه ۱۳۹۶ ناقوس تغییر وضعیت زمان را شکافت تا این دقیقه راه طولانی‌ای پیموده‌ایم تا به اینجا رسیده‌ایم. از دی و مرداد و آبان تا قیام گرسنگان و قیام تشنگان، از روزهای متروپل تا قیام…

قراول به سمت ظالمان از پایگاه «ستاره»

در این‌سو آنها که برای آزادی می‌رزمند، آنها که علیه ظلم از فلسطین تا ایران، از روژئاوا تا افغانستان قراول رفته‌اند شانه‌های همدیگر را پیدا می‌کنند، برای همسنگری، رفقایی هستند که در سنگر ایستاده‌اند علیه ظالمان، از غزه تا ایران

اخگران علیه زن‌کُشی در خیابان

هسته‌ی اخگرانِ کمیته‌ی غیبی نسوان پوسترهایی را که چندی پیش علیه زن‌کُشی و و هم‌چنین حق مالکیت زنان و کوئیرها بر بدن خودشان، که نقض آن یکی از دلایل عمده‌ی زن‌کُشی و کوئیرکُشی است، طراحی کرده بودند به خیابان بردند،…