آیا «انقلاب فرهنگی» در جریان است؟

سال‌های بسیاری است که هرگاه سرکوب دانشگاه (شامل دانشجویان و اساتید) اوج می‌گیرد همه از اصطلاح «انقلاب فرهنگی» دوم و سوم و شماره‌های بعدی استفاده می‌کنند. این مسئله از سویی یادآوری دهشتی است که در جریان آنچه به «انقلاب فرهنگی»…

مبارزه با حجاب اجباری در صحن دانشگاه

از کنشی فردی به مبارزه‌ای جمعی   در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه و سالگرد قیام ژینا لازم است ضمن تحلیل رفتار سیستم که در تابستان شاهد آن بودیم، به بخشی از کنش‌های دانشجویی‌ای که در زمان فروکش قیام (حد فاصل اسفند…

فلاخن شماره‌ی دویست و چهل و دوم. برای تمدید و تداوم «نه»

در فلاخن دویست و چهل و دوم رفقای «کمیته دانشجویی اول اردیبهشت» ضمن ستایش از «نه»ی دانشجویان دانشگاه هنر تهران، به موانع و نقاط ضعفی می‌پردازند که می‌تواند از تداوم این «نه» و تبدیل آن به نوعی از سیاست ایجابی جلوگیری کند

فلاخن شماره‌ی دویست و بیست و هشتم. چرا باید کمیته‌های مخفی دانشجویی را تشکیل دهیم؟

در دویست و بیست و هشتمین فلاخن جمع‌بندی «کمیته دانشجویی اول اردیبهشت» را می‌خوانیم از چهار ماه مبارزه در دانشگاه، امکاناتی که به روی جنبش گشوده شده

فلاخن شماره‌ی دویست و بیست و یکم. از سنگر دانشگاه

در فلاخن دویست و بیست و یکم جمع‌بندی ابتدایی‌ای را می‌خوانیم از «کمیته دانشجویی اول اردیبهشت» در مورد بیش از هفت هفته مبارزه در سنگر دانشگاه، مبارزه‌ای با اوج و فرودهای پیاپی و بی‌امان. مبارزه‌ای با دستاوردها، پیش‌روی‌ها و عقب‌نشینی‌ها

فلاخن شماره‌ی دویست و هشتم. دانشگاه پیشِ رو

در دویست و هشتمین فلاخن مجموعه‌مطالبی را می‌خوانیم که فعالان سابق و فعلی جریان صنفی، در مورد دانشگاه پیشِ رو نوشته‌اند. در مورد آنچه در دهه‌ی گذشته در دانشگاه‌ها و بر مبارزات صنفی گذشت و این مبارزات چه دستاوردهایی داشته است

فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و دوم. مقاومت شکننده در مقابل تبدیل دانشگاه به شرکت

در صد و هفتاد و دومین فلاخن از آخرین جنبش بزرگ دانشجویی در آلمان می‌خوانیم، از اشغال سراسری دانشگاه‌های آلمان برای مقاومت در برابر تبدیل دانشگاه به شرکت