فلاخن شماره‌ی دویست و شصتم. در باب مناقشه‌ی تضاد اصلی/فرعی و مسئله‌ی استراتژی انقلابی

در فلاخن دویست و شصتم از مسئله‌ی تضاد اصلی/فرعی می‌خوانیم و از نسبت آن با استراتژی انقلابی، از این‌که آیا اساسن تضاد اصلی‌ای وجود دارد؟

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و نهم. ما هستیم اینجا

در دویست و پنجاه و نهمین فلاخن اولین شماره از مانیفست کمیته‌ی کوئیرهای کمونیست را می‌خوانیم، کمیته‌ای که بنا به تصریح متن توسط «جمعی از کوئیرهای داخل و خارج از ایران» تشکیل شده تا «خطوط اتصالی بین بدن‌هایی که از هم دور افتاده‌اند» برقرار کند

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و هشتم. ابتلا به ویروس بی‌ساختاری در «استبداد بی‌ساختاری»

در فلاخن دویست و پنجاه و هشتم از منظر منطق موجود در متن «استبداد بی‌ساختاری» جو فریمن تلاش می‌کنیم نگاهی به خود آن متن بیندازیم

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و هفتم. استبداد بی‌ساختاری

در دویست و پنجاه و هفتمین فلاخن متنی را می‌خوانیم از جو فریمن، مبارز فمینیست آمریکایی که برای اولین‌بار در آغاز دهه‌ی هفتاد میلادی در کنفرانسی با فراخوان اتحادیه‌ی حقوق زنان جنوب در می‌سی‌سی‌پی ارائه شد

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و ششم. جدال با پلتفرم‌های تحویل غذا در سراسر جهان

در فلاخن دویست و پنجاه و ششم گزارشی تحقیقی را می‌خوانیم در مورد پراکندگی جغرافیایی اعتراضات کارگران پیک‌های تحویل غذا و شیوه‌های این اعتراضات

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و پنجم. تضاد طبقاتی، ستم ملی و چشم‌انداز سوسیالیستی

در دویست و پنجاه و پنجمین فلاخن رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» به بحثِ هم‌چنان در جریان مسئله‌ی تضاد طبقاتی، ستم ملی و ارتباط این دو با هم می‌پردازند

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و چهارم. در مسیر تغییر: از خودانگیختگی به سوی سازماندهی بازتولیدی

در فلاخن دویست و پنجاه و چهارم جمع‌بندی «گروه ژیان» را از وضعیت کنونی در نسبت با قیام ژینا و افق‌ها و چشم‌اندازهای گشوده‌شده از نظر این رفقا می‌خوانیم.

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و سوم. مبارزات کارگران پیک در برزیل

در دویست و پنجاه و سومین فلاخن از تجربه‌ی مبارزات کارگران پیک در برزیل می‌خوانیم، از نحوه‌ی تشکل‌یابی و سازماندهی اعتصابات کارگرانی که راه‌های نوینی برای متشکل شدن یافته‌اند

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و دوم. کمونیسم آزادی است

در فلاخن دویست و پنجاه و دوم به یاد می‌آوریم که باید به آینده اندیشید، به کمونیسم، به امکان سازماندهی زندگی مشترکمان به شیوه‌ای متفاوت و بهتر. این متن در مورد اهمیت داشتن ایده‌هایی درباره‌ی جامعه‌ی آینده است

فلاخن شماره‌ی دویست و پنجاه و یکم. تعاونی‌ها تحت اشغال و مقاومت روزمره

در دویست و پنجاه و یکمین فلاخن متنی را می‌خوانیم در مورد تجربه‌ی شکل‌گیری تعاونی‌ها در ایرلندِ تحت اشغالِ انگلستان و فلسطینِ تحت اشغالِ اسرائیل