فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و هشتم. فمینیسم سرخ و مسئله‌ی زن در نگرش نوین چپ

در صد و پنجاه و هشتمین فلاخن از فمینیسم سرخ می‌خوانیم و این‌که کدام فمینیسم و در پی چه تحولاتی به بخشی از مبارزات چپ نوین تبدیل شده است

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و هفتم. چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی‌افتد؟

در فلاخن صد و پنجاه و هفتم امین حصوری در مورد آن بخشی از جنبش اعتراضی شیلی نوشته است که می‌تواند موجب شود به میانجی آن در مورد وضعیت ایران تامل کنیم

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و ششم. خطابی به جریان صنفی دانشجویی

در صد و پنجاه و ششمین فلاخن جمع‌بندی کوتاه «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» را می‌خوانیم از مسیر پیموده‌شده‌ی جریان صنفی دانشجویی در سال‌های اخیر، وضعیتی که این جریان در آن به سر می‌برد و چشم‌اندازها، مسئولیت‌ها و وظایفی که این جریان بر دوش دارد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و پنجم. نظرپردازی‌های شما (هم) به آرامی ما را می‌کشد

در فلاخن صد و پنجاه و پنجم سپید مهرشاد برای دو مطلبی که تاکنون از سیما شاخساری در منجنیق منتشر شده، پاسخی نوشته است. گفتگویی انتقادی در حوزه‌ی کوییر ایرانی

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و چهارم. انسان ماه خشم و گلوله

در صد و پنجاه و چهارمین فلاخن نویسنده از انسان ماه آبان می‌نویسد، انسانی که در تداوم و در پیوند با انسان دی‌ماه ۹۶ در آبان ۹۸ به خیابان آمد و متولد شد. انسانی که برای اعتراض به خیابان می‌آید تا بلکه مفاصل اتحاد شر را با فریاد حق‌طلبی از هم باز کند

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و سوم. جنبش چپ ترکیه، مسئله‌ی کردی و اوجالان

در فلاخن صد و پنجاه و سوم مروری خواهیم داشت به مواضع متفاوت و گاه متضاد نیروهای گوناگون چپ ترکیه نسبت به مسئله‌ی کردی و نظریات عبدالله اوجالان. از خلال این مطالعه البته با بخشی از بازنگری‌ها و تغییرات بنیادین جنبش کردی آشنا خواهیم شد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و دوم. زمان کوییر برای مردن

در صد و پنجاه و دومین فلاخن دومین متن از متون سه‌گانه برای معرفی آرای سیما شاخساری را خواهید خواند. در این متن او با تمرکز بر وضعیت پناهندگان ترنس و کوییر ایرانی در ترکیه از تعلیق و توقف زمانی آنان در میان حقانیت و بی‌حقوقی می‌نویسد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و یکم. نئولیبرالیسم رحمانی

در فلاخن صد و پنجاه و یکم می‌خوانیم کسانی که از چپ و راست سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی را مهم نمی‌دانند یا اساسن آن را نفی می‌کنند چه اهداف سیاسی‌ای را دنبال می‌کنند یا نتایج اجتناب‌ناپذیر دیدگاه آنها چه چیزی می‌تواند باشد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاهم. این صدای قیام مردم ایران است

در صد و پنجاهمین فلاخن جمع‌بندی موجز و کوتاهی را می‌خوانید که «از صحنه‌ی نبرد» به دست ما رسیده است. در فرصت میان دو سنگ و دو گلوله، دو خشم و دو آتش، در فرصت کوتاه اتصالات بریده و مقطوع این جمع‌بندی به دست ما رسیده است

فلاخن شماره‌ی صد و چهل و نهم. امکانات شورش آتش و بنزین

در فلاخن صد و چهل و نهم از امکاناتی می‌خوانیم که در شورش بنزین گشوده می‌شود و از مسیری که باید به سوی آلترناتیوی برای رهایی پیمود، از ارتش کارشناسانی که رسانه‌های جریان اصلی آنها را به میدان آورده‌اند تا محتوای طبقاتی شورش را دست‌کاری کنند