فلاخن شماره‌ی صد و دهم. مبارزه‌ی مسلحانه دریچه‌ای به دنیایی جدید بود

در صد و دهمین فلاخن گفت‌وگویی کرده‌ییم با محمدتقی سیداحمدی، یکی از اعضای گروه احمدزاده-پویان و سپس چریک‌هایی فدایی خلق ایران. و در متن زندگی او به همان آغاز بازگشته‌ییم، به روزهای ناب سازماندهی تیم‌های مخفی و آن شور جمعی برای تغییر

فلاخن شماره‌ی صد و نهم. آکادمی و سیاست در ایران و ترکیه

در فلاخن صد و نهم مهرداد امامی دانشجوی سابق دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشجوی فعلی دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه آنکارا فضای این دو دانشکده را با هم مقایسه می‌کند و البته نگاهی به سیاست و آکادمی در ایران و ترکیه می‌اندازد

فلاخن شماره‌ی صد و هشتم. چرخ زندگی کارگران نمی‌چرخد

در صد و هشتمین فلاخن گزارشی می‌خوانید از ایوب محمدی، کارگر کارخانه‌ی لاستیک بارز در دهگلان در مورد وضعیت کارگران این کارخانه، کارگرانی که لاستیک بارز را تولید می‌کنند تا چرخ اتوموبیل‌ها بچرخد اما چرخ زندگی‌هایشان نمی‌چرخد

فلاخن شماره‌ی صد و هفتم. دختران خیابان انقلاب ما را به چه فرا می‌خوانند؟

در فلاخن صد و هفتم مینا خانی اجزای مختلف نام «دختران خیابان انقلاب» را بررسی می‌کند تا معنایی را که در این نام، فراتر از نام شناسنامه‌یی این دختران وجود دارد، آشکار کند

فلاخن شماره‌ی صد و ششم. گزارشی از وضعیت کارگران جایگاه‌های سوختِ سنندج

در صد و ششمین فلاخن گزارش مفصلی را می‌خوانید از وضعیت کارگرانی که در جایگاه‌های سوخت بنزین و گازِ شهر سنندج کار می‌کنند

فلاخن شماره‌ی صد و پنجم. توپوگرافیِ خشونتِ گلستان هفتم

در فلاخن صد و پنجم آتفه رنگریز با تحلیل شیوه‌ی بازنمایی «خشونت» در جریان درگیری دراویش گنابادی و پلیس به مفهوم خشونت می‌پردازد. نویسنده در این فلاخن از سیاست بازنمایی خشونت توسط دولت به مثابه ماشین قلمروگذار می‌نویسد

فلاخن شماره‌ی صد و چهارم. کودتا در دانشگاه‌های ترکیه

در صد و چهارمین فلاخن گزارشی را خواهید خواند از کودتا در دانشگاه‌های ترکیه، کودتایی که نه از سخنرانی اردوغان در روزهای اخیر بلکه از اخراج اساتید دانشگاهی شروع شد که بیانیه‌ی علیه کشتار در مناطق کردنشین ترکیه را امضا کرده بودند

فلاخن شماره‌ی صد و سوم. برده‌داری در رستوران‌های پدر خوب

در فلاخن صد و سوم گزارشی را خواهید خواند از وضعیت کارگران شاغل در رستوران‌های زنجیره‌یی «پدر خوب» که در دولت خاتمی و با تصویب خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، اغلب آنان از شمول بندهای مهمی از قانون کار خارج شدند

فلاخن شماره‌ی صد و دوم. مکانیسم‌های حذف/ امکان‌های پیش‌رَوی

در صد و دومین فلاخن س. مصفا در مورد مکانیسم‌های حذف می‌نویسد. در مورد حذف حسن جهان‌آرا برادر محمد جهان‌آرا، که در سال ۱۳۶۷ اعدام شد، از «برادران جهان‌آرا»، از ردگیری مکانیسم‌های خذف به شیوه‌یی که امکان‌های پیش‌رَوی را بگشاید

فلاخن شماره‌ی صد و یکم. وضع طبقه‌ی کارگر در ترکیه

در فلاخن صد و یکم ترجمه‌ی گفت‌وگویی را خواهید خواند با عزیز چلیک، نویسنده و پژوهشگر مسائل کار و سندیکالیسم در ترکیه که به تازگی پژوهشی را در رابطه با وضعیت زندگی و کار، ادراک و مواضع کارگران انجام داده است