در فلاخن صد و بیست و نهم دو مطلب را خواهیم خواند در مورد بحران مسکن، ارتباط آن با سرمایه‌داری و این‌که چرا در سرمایه‌داری بحران مسکن دائمی است، این‌که چگونه در نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد، مسکن به کالایی برای پولدار شدن ساختمان‌سازها، بنگاه‌های مالی و صاحب‌خانه‌ها تبدیل شده است و چرا بحران مسکن را نمی‌توان با راه‌حل‌های تکنوکراتیک بر طرف کرد. در این فلاخن می‌خوانیم که انگیزه‌ی سودآوری در نظام سرمایه‌داری موجب می‌شود نظم موجود هرگز نتواند خانه‌های باکیفیت و در حد استطاعتی را برای مردم فراهم کند و چگونه خصوصی‌سازی مسکن بخشی از استراتژی عام سرمایه‌داری معاصر برای خصوصی‌سازی امکانات بازتولید اجتماعی است. در صد و بیست و نهمین فلاخن با مفهوم «خانه» آشنا می‌شویم و نقش آن در ایجاد امکان دسترسی به طیف وسیعی از کالاهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، با این‌که «خانه» یک نیاز اساسی در زندگی انسان و در برخی جهات ضمیمه‌ی بدن اوست و بدون «خانه» مشارکت در بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. از این می‌خوانیم که چگونه سرمایه‌داری با مدیریت «خانه» و نقض #حق_سرپناه به انقیاد و بهره‌کشی دامن می‌زند و در مقابل چپ باید چه استراتژی و تاکتیکی در ارتباط با مسکن داشته باشد. در فلاخن صد و بیست و نهم از این می‌خوانیم که چگونه باید «مسکن» مناسب و باکیفیت را در دسترس همه‌گان قرار داد و چرا این امر از مسیر مبارزه با سرمایه‌داری می‌گذرد.

فلاخن صد و بیست و نهم را اینجا بخوانید

falakhan129