فلاخن شماره‌ی صد و شصت و پنجم. جستجوی جهان دیگر در سنگر و تئاتر

در فلاخن صد و شصت و پنجم گفت‌وگویی کرده‌ییم با ناصر رحمانی‌نژاد. در این گفت‌وگو از تئاتر گفتیم، از جنبش مسلحانه، از سال‌های جستجوی راهی برای تغییر، تغییری هم در تئاتر و هم در جامعه و سرانجام از زندان و بند

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و چهارم. از همواروتیسم‌های تبعیدی تا هموپولیتیک‌های دیاسپورا

در صد و شصت و چهارمین فلاخن شاخساری می‌نویسد که چگونه بعد از یازده سپتامبر همجنس‌گرایان ایرانی به موضوعی نمایشی در حوزه‌های سیاسی فراملی تبدیل شدند

نولیبرالیسم، ظهور سرمایه‌ی اسلام‌گرا و حزب عدالت و توسعه

کتاب «نولیبرالیسم، ظهور سرمایه‌ی اسلام‌گرا و حزب عدالت و توسعه» اجزای گوناگون برآمدن و تفوق نولیبرالیسم در ترکیه را بررسی می‌کند. کتابی مفید برای فهم این‌که چگونه نولیبرالیسم در ایران با اسلام حکومتی به سازش رسیده است

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و سوم. استثمار در روزهای کرونایی به سبک فروشگاه «شوک»

در فلاخن صد و شصت و سوم مصاحبه‌یی را می‌خوانیم با کارگر اخراجی یک فروشگاه زنجیره‌یی در ترکیه، شمایی از وضعیت کارگران سرتاسر جهان در روزهای قرنطینه‌ی کرونا

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و دوم. چگونه سازمان بیابیم؟

در صد و شصت و دومین فلاخن «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» ایده‌هایی را برای سازمان‌یابی در وضعیت فعلی مطرح کرده و تلاش کرده پاسخی ایجابی به این پرسش بدهد که در شرایط سرکوب و میزان رشد کیفی و کمی نیروهای موجود چگونه باید سازمان یافت

فلاخن شماره‌ی صد و شصت و یکم. کرونا و بحرانی به نام سرمایه‌داری

در فلاخن صد و شصت و یکم شراره شاهد از این می‌نویسد که چرا بحران اصلی نه شیوع بیماری کرونا بلکه سلطه‌ی نظام سرمایه‌داری است. از این‌که چگونه نظم مسلط سرمایه‌دارانه موجب آن شده که شیوع یک بیماری در سرتاسر جهان تبدیل به فاجعه شود

فلاخن شماره‌ی صد و شصتم. قدم زدن با مارکس در خیابان پاستور

در صد و شصتمین فلاخن عادل ایرانخواه تلاش می‌کند بر اساس آنچه مارکس و انگلس در مورد دولت و رابطه‌ی آن با بورژوازی گفته‌اند، فهمی از وضعیت «دولت» در ایران به دست دهد. هیات حاکمه‌یی که باید «کمیته‌ی اداره‌ی امور مشترک کل بورژوازی» باشد

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و نهم. کرونا: تشدید شکاف درونیِ دولت-ملت در ایران و مساله‌ی سوژگی

در فلاخن صد و پنجاه و نهم امین حصوری تلاش می‌کند سویه‌های ملموسی از خصلت‌های دولت در ایران را از منظر موقعیت انضمامی شیوع بیماری کرونا تحلیل کند

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و هشتم. فمینیسم سرخ و مسئله‌ی زن در نگرش نوین چپ

در صد و پنجاه و هشتمین فلاخن از فمینیسم سرخ می‌خوانیم و این‌که کدام فمینیسم و در پی چه تحولاتی به بخشی از مبارزات چپ نوین تبدیل شده است

فلاخن شماره‌ی صد و پنجاه و هفتم. چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی‌افتد؟

در فلاخن صد و پنجاه و هفتم امین حصوری در مورد آن بخشی از جنبش اعتراضی شیلی نوشته است که می‌تواند موجب شود به میانجی آن در مورد وضعیت ایران تامل کنیم