در فلاخن صد و هشتاد و پنجم متنی را می‌خوانید در مورد شرایط کار و زندگی کارگران ذوب‌آهن اصفهان که توسط «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» تهیه شده است. این کمیته در معرفی پروژه‌ی سیاسی خودش می‌نویسد: «در گزارش‌هایی که از نظر خواهد گذشت، قصد داریم با بررسی شرایط تعدادی از کارخانه‌ها، مناطق حاشیه‌ای و شهری کشور، به سنجش وضعیت جاری در آن‌ها و میزان تطابق شرایط واقعی کارگران و حاشیه‌نشینان با انتظارات سیاسی شکل‌گرفته از ایشان به واسطه‌ی تحولات سیاسی دی ۹۶ و آبان ۹۸ بپردازیم.... جمع‌آوری این اطلاعات از طریق مصاحبه با کارگران و ساکنان حاشیه‌ها و مشاهدات میدانی ما صورت گرفته و خواهد گرفت... در این سلسله‌گزارش‌ها، تلاش کرده‌ایم تا با ارائه‌ی بازتابی واقعی و به‌دور از کلیشه‌های رایج، اولا تاکیدی بر اهمیت مشاهدات میدانی مداوم برای نیروهای مبارز فعلی در راستای پیوند با سوژه‌های اصلی انقلابی داشته باشیم و دوما دیگرانی که مشغول این اقدام و یا در پی انجام آن هستند را دعوت به همکاری کنیم‌. همان‌طور که اشاره شد برای ما این نه یک سرگرمی پژوهشی-تحقیقی، که فهم چالش‌های سیاسی بر سر راه تداوم منطق خیزش‌ها و قیام‌هایی چون آبان ۹۸ است؛ چالش‌هایی که از نگاه ما فراتر از کلیاتِ مربوط به ساختارهای حاکمیت، نیازمند رخنه در متن حیات اجتماعی-سیاسی این نیروهای بالقوه انقلابی است. رخنه‌ای به قصد شناختِ از نزدیک، فهم چند و چون درخودماندگی‌ها، و دست‌آخر تلاش برای سربرآوردن خلاقیت‌های پراتیک از دل پدیده‌ی زنده‌ی کارگران و حاشیه‌نشینان، انسانِ ماه دی، انسانِ ماه آبان.» به این‌ترتیب فعالیت «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» بازگشت به سنتی است که در آن پژوهش در کارخانه‌ها، در حاشیه‌ها و محلات فقیرنشین و پرولتری نه برای افزودن به استنادات واقعی پژوهشی آکادمیک بلکه در جستجوی راهی برای مداخله و سازماندهی مقاومت در سنگرهای بالقوه است. در صد و هشتاد و پنجمین فلاخن از وضعیت امروز کارگران ذوب‌آهن اصفهان می‌خوانیم، ترکیب کارگرانی که در آن کار می‌کنند و تقسیم کار موجود در کارخانه. از سابقه‌ی مبارزات کارگران و موانعی که ایجاد شده‌اند تا این مبارزات تکرار نشوند، از بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های وزارت کار که امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های ایران را از بین برده و پراکندگی کارگران را در محل کار و زندگی دامن زده است. در فلاخن صد و هشتاد و پنجم از ذوب‌آهن می‌خوانیم، از آنجا که کارگران در مقابل کوره‌ها ذوب می‌شوند و از امکاناتی که برای ذوب نظم مسلط ستمگرانه در این کارخانه وجود دارد.

فلاخن صد و هشتاد و پنجم را اینجا بخوانید

falakhan185