فلاخن شماره‌ی شصت و یکم. کارگران مغفولِ [قانونِ] کارند

در فلاخن شصت و یکم پریسا امیری الیاسی از اصلاحیه‌ی قانون کار می‌نویسد و سویه‌های دیگری از تاثیر این اصلاحیه بر زندگی کارگران را آشکار می‌کند، برای آن که نگذارد فراموش کنیم که هولناک‌ترین اصلاحاتِ دولتِ مستقر در حال انجام است

فلاخن شماره‌ی شصتم. تدارک تغییر جهان در جنگل‌های سیاهکل. گفت‌وگو با ایرج نیری

در شصتمین فلاخن ایرج نیری با ما از شکل‌گیری اولین هسته‌های تیم کوهِ چریک‌های فدایی خلق می‌گوید، از همان روزهایی که رفتند تا «تفنگ و گل و گندم» بیاورند

فلاخن شماره‌ی پنجاه و نهم. صعود مقاومت‌ناپذیرِ رفسنجانی

در پنجاه و نهمین فلاخن امین حصوری به تحلیل فضای پس از مرگ رفسنجانی و دلایل غالب شدن صدای توجیه‌گران او می‌پردازد. او ربط این فضا را به شکست جنبش‌های مردمی پیشین و ناپدید شدن امکان رهایی و ناممکن به نظر رسیدن مقاومت جمعی می‌شکافد

فلاخن شماره‌ی پنجاه و هشتم. سازندگی به شرط چاقو

در فلاخن پنجاه و هشتم هژیر پلاسچی از تاریخ «میانه‌روی» و اعتدال می‌نویسد. از این‌که تنها سال‌های پایانی زندگی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی نبود که بر سبیل میانه‌روی گذشت، او همواره شاخص‌ترین چهره‌ی میانه‌رو بوده است

فلاخن شماره‌ی پنجاه و هفتم. میراث اکبر

در پنجاه و هفتمین فلاخن از میراث هاشمی رفسنجانی می‌خوانید، میراثی که دوباره و در آینده به آن خواهیم پرداخت چون در فلاکت امروز رد آن گذشته‌ی شوم آشکار است، حتا اگر با تردستی انکار شود

فلاخن شماره‌ی پنجاه و ششم. سلبریتی؛ چهره‌ی خندان بازار

در فلاخن پنجاه و ششم همراه با جرج مون‌بیوت به این فکر می‌کنیم که سلبریتی‌هایی که از طریق شوهای تلویزیونی و این روزها شوهای سوپرمارکتی به خانه‌های ما می‌آیند چه چیزی را با خودشان می‌آورند؟

فلاخن شماره‌ی پنجاه و پنجم. حاشیه‌نویسی بر حاشیه‌های نامه به ترامپ

در پنجاه و پنجمین فلاخن مهران جنگلی‌مقدم از نویسندگان نامه به دونالد ترامپ و مخالفانشان می‌نویسد، کسانی که به رغم مخالف‌خوانی‌های مجازی و واقعی‌شان، در نهایت در برابر «مردم» و سیاست مردمی در یک صف مشترک ایستاده‌اند

فلاخن شماره‌ی پنجاه و چهارم. سوریه‌ی پیکرهای واقعی

در فلاخن پنجاه و چهارم هژیر پلاسچی از سوریه‌یی می‌نویسد که در آن پیکار بدن‌های واقعی در خیابان‌های واقعی نادیده انگاشته شده‌اند تا در هم‌دستی دو سمت بازنمایی‌شده‌ی «جنگ سوریه» نابود شوند

فلاخن شماره‌ی پنجاه و سوم. دستورالعمل تهاجم به سفره‌های خالی کارگران

در پنجاه و سومین فلاخن گروه نویسندگان به مقایسه‌ی تطبیقی قانون کار و اصلاحیه‌ی آن پرداخته‌اند و روشن کرده‌اند که معنای واقعی موارد اصلاح‌شده چیست تا «خبر هولناک» را دقیق و با ذکر مواردِ آن بشنویم

فلاخن شماره‌ی پنجاه و دوم. تاملات مارکس درباره‌ی مسئله‌ی جنسیت و خانواده

در فلاخن پنجاه و دوم هدر براون تلاش می‌کند از میان نوشته‌های مارکس دیدگاه او را در مورد مسئله‌ی جنسیت و خانواده روشن و ارتباطی میان فمینیسم و مارکسیسم ایجاد کند