فلاخن شماره‌ی صد و بیست و هفتم. دور جدید مبارزات معلمان در آمریکا؛ یک تجربه‌ی جهانی

در فلاخن صد و بیست و هفتم گزارشی را خواهیم خواند از دور جدید مبارزات معلمان در آمریکا که از سال گذشته‌ی تحصیلی اوج دوباره‌یی گرفته است

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و ششم. کشت و صنعت مغان؛ هفت‌تپه‌ای دیگر

در صد و بیست و ششمین فلاخن گزارشی را خواهیم خواند از وضعیت «مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان» در استان اردبیل تا روشن شود نظم سرمایه‌دارانه‌ی حاکم، از شمال تا جنوب، از مغان تا هفت‌تپه به یک شکل کارگران را تحت ستم قرار داده است

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و پنجم. طبقه‌ی کارگر ترکیه و چشم‌انداز جنبش سوسیالیستی

در فلاخن صد و بیست و پنجم خلاصه‌یی نسبتن جامع از تاریخ مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ترکیه در قرن بیستم را می‌خوانید، تاریخ مختصر چند دهه مبارزات طبقه‌ی کارگر ترکیه

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و چهارم. همه‌ی قدرت به دست شوراها

در صد و بیست و چهارمین فلاخن یاشار دارالشفاء و لیلا فراخوان داده‌اند که به شکل جمعی در مورد ایده‌ی اداره‌ی شورایی جامعه فکر و گفتگو کنیم. صدایی که از میان دانشجویان و کارگران شنیده شده است: ایده‌ی تشکیل شوراهای کارگری و مردمی

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و سوم. پوست سیاه، صورتک‌های سیاه

در فلاخن صد و بیست و سوم هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نگاهی می‌اندازیم به یکی از تجربه‌های تحریم دولتیِ دولت‌ها در تاریخ معاصر و افسانه‌هایی که حول آن شکل گرفته است

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و دوم. گورستان عظیم کارگران

در صد و بیست و دومین فلاخن مهرداد امامی از کشتار خاموش کارگران در جریان ساخت اَبَرپروژه‌ی فرودگاه جدید استانبول می‌نویسد، از صدها کارگری که در جریان این پروژه کشته شده‌اند و حق‌السکوت اندکی که به خانواده‌های آنان پرداخت شده است

رود

رود مجموعه‌شعری است از سهند آقایی که در آن شعرهای او از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ منتشر شده است. برخی از این شعرها را پیش از این در «منجنیق» خوانده و شنیده‌یید و برخی را نیز نه. شعرهای سهند آقایی مواجهه‌ی اوست با جهانِ اطرافش

فلاخن شماره‌ی صد و بیست و یکم. جهان دیگری ممکن بود

در فلاخن صد و بیست و یکم از نوامبر سرخ در آلمان می‌خوانیم، از فرصت بزرگ ازدست‌رفته و جان‌هایی که در خیابان‌های آلمان، سنگر به سنگر برای جهانی بهتر جنگیدند و به خاک افتادند

فلاخن شماره‌ی صد و بیستم. فروش پرستار به قیمت مقطوع

در صد و بیستمین فلاخن حمید مافی از وضعیت پرستاران در ایران می‌نویسد، از تاثیرات خصوصی‌سازی و سیاست‌های وزارت بهداشت در زندگی پرستاران، از کاهش طول عمر پرستاران به دلیل فشار و سختی کار و دستمزدهای پایینی که پرداخت هم نمی‌شود

فلاخن شماره‌ی صد و نوزدهم. چگونه کامبوج اتحادیه‌هایش را کشت؛ یک تجربه‌ی جهانی

در فلاخن صد و نوزدهم از این خواهیم خواند که چگونه دولت کامبوج با تشکیل سندیکاهای زرد تلاش کرده سندیکاهای مستقل را به حاشیه براند و صدای آنها را خفه کند