در فلاخن سی و هشتم با اصغر ایزدی به سال‌های اراده و تصیم باز می‌گردیم، به سپیده‌دم اعلام قاطع و بازگشت‌ناپذیر عزمی تغییردهنده و دگرگون‌کننده. در این گفت‌وگو اصغر ایزدی در مورد تجربه‌ی بی‌واسطه‌اش با ما حرف زده است، از شکل‌گیری محافل مطالعاتی حول جستجوی مادی و عملی زمینه‌ها و امکان‌های مداخله‌ی سیاسی تا کوران فکری‌ای که عمل مسلحانه را در دستور کار جامعه قرار داد، نه آنگونه که این روزها تکرار می‌شود به عنوان تنها راه ممکن «فعالیت سیاسی» یا چون «هیچ راه دیگری باقی نمانده بود»، بلکه برای گسست واقعی از شکست ۲۸ مرداد و اشکال سازماندهی و مبارزه‌یی که پیش از آن موجود بود و به قصد تغییر هر چیز و همه چیز. در این فلاخن با اصغر ایزدی در مورد تجربه‌اش از اتصال محافل گوناگون مبارزاتی‌ای که بر زمینه‌ی مبارزات روزمره شکل گرفته بودند و اولین دقایق شکل‌گیری چریک‌های فدایی خلق گفت‌وگو کرده‌ییم، در مورد بازتاب رخداد سیاهکل، خانه‌های تیمی، عملیات مسلحانه، بازداشت و بازجویی و زندان، و نیز در مورد دادگاه، اتاق جمعی اولین نسل چریک‌های فدایی خلق و سحرگاه تیرباران.

فلاخن سی و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan38