تا چند روز دیگر اولین شماره‌ی رادیو هیچ‌کیدز منتشر خواهد شد. پیش از آن اما داستان کوتاه شبح را بشنوید که در آخرین شماره‌ی رادیو ریزوم، شماره‌ی هفدهم اجرا شده بود. «شبح» داستان کوتاهی است از مجموعه‌داستان دُرُشتی، نوشته‌ی علی‌اشرف درویشیان.