زوبین پانزدهم شعری است از سهند آقایی برای بهار و استخوان‌های پاشیده، تکامل درخت و ابرهای آینده، دیو و شب و یهودا، و صلحی که ساطور است.

زوبین پانزدهم را در اینجا بخوانید

zoobin15