در شصت و ششمین فلاخن گفت‌وگوی روزنامه‌ی اومانیته‌ی فرانسه با انزو تراورسو، تاریخ‌دان و پژوهشگر فلسفه‌ی تاریخ را در مورد انتخابات فرانسه می‌خوانیم. تراورسو اما در این گفت‌وگو تنها به فرانسه محدود نمی‌ماند و در مورد دلایل و کیفیت شکل‌گیری جریان‌هایی در اروپا و آمریکای شمالی حرف می‌زند که نام آنها را جریان‌های «پسافاشیستی» گذاشته است. او از تفاوت‌های جریان‌های پسافاشیستی با گفتار نئوفاشیستی حرف می‌زند؛ از جمله فاصله‌گیری از گفتار کلاسیک یهودستیزی و تلاش برای ایجاد روابط خوب با دولت اسراییل، ضمن این‌که بالقوه‌گی این جریانات برای تبدیل شدن به جنبش‌های فاشیستی تمام‌عیار را انکار نمی‌کند. تراورسو در فلاخن شصت و ششم از اسلام‌هراسی می‌گوید، از سنگر گرفتن گفتار فاشیستی پشت حقوق زنان و لائیسیته، از خطرات پوپولیسم در ژان لوک ملانشون، کاندیدای جبهه‌ی چپ در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و بالقوه‌گی نهفته‌ی شورش در حاشیه‌ی شهرها و محلات خارجی‌نشین که در غیاب یک نیروی چپ انقلابی توسط جریان‌های فاشیستی نظیر داعش سازماندهی می‌شود. انزو تراورسو در فلاخن شصت و ششم تصویری از اروپایی به دست می‌دهد که در حال ساخته شدن است و تصویری از اروپایی که باید ساخته شود.

فلاخن شصت و ششم را اینجا بخوانید

falakhan66