زوبین هفدهم شعری است از سهند آقایی. شعر سنگ و زغال، شعر کارگران معدن، با رای‌هایشان، انگشت‌هایشان، سنگرهایشان.

زوبین هفدهم را در اینجا بخوانید

این شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

zoobin17