روز شنبه، 23 دی‌ماه 1396 (13 ژانویه 2018) در حالی که کنفرانس بین‌المللی رزا لوکزامبورگ در حال برگزاری بود، تعدادی که خود را «خوشه‌های خشم ـ جمعی از کمونیست‌های انقلابی ایران در تبعید» نامیده بودند، تریبون این کنفرانس را برای دقایقی تسخیر کردند و بیانیه‌یی را خواندند. آنها در این بیانیه خواستار این شده بودند که احزاب چپ «در حمایت از طبقه‌ی کارگر و فرودستان شورشی در ایران» رسمن اعلام موضع کنند، علیه شرکت‌ها و دولت‌هایی که ابزار و تکنولوژی سرکوب، شنود تلفن، فیلترینگ، تعقیب و مراقبت و شکنجه را به دولت ایران می‌فروشند و همکاری‌های اطلاعاتی - امنیتی با دولت ایران دارند، اعلام جرم کنند و منابع و امکانات خودشان را به ویژه در حوزه‌ی رسانه و میدیا در اختیار نیروهای انقلابی ایران بگذارند تا نیروهای سلطنت‌طلب، رفرمیست‌ها و اپوزیسیون پروامپریالیستی رژیم ایران که تمام رسانه‌های غربی به آنها اختصاص یافته، صدای شورش و اعتراض فرودستان در ایران را مصادره نکنند. این حرکت با توجه به سکوت بسیاری از احزاب و سازمان‌های چپ، که نمایندگانی هم در این کنفرانس داشتند، و نیز چند مقاله‌ی «یونگه‌ولت»، میزبان این کنفرانس، در حمایت از دولت ایران و منتسب کردن خیزش مردم ایران به قدرت‌های امپریالیستی انجام گرفته است.

متن کامل بیانیه:

در همبستگی با قیام کارگران و زحمتکشان و توده‌های تحت ستم ایران

ما جمعی از کمونیست‌های انقلابی ایران در تبعید، امروز تریبون سخنرانی کنفرانس رزا لوکزامبورگ را که رفقای انقلابی‌مان از سرتاسر جهان به این کنفرانس آمده‌اند، برای کسب حمایت بین‌المللی از قیام توده‌های تحت سرکوب و استثمار رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران اشغال می‌کنیم.

این اشغال نبایستی به منزله‌ی اخلال و خرابکاری کردن در کنفرانس تلقی شود، زیرا معتقدیم صدای انقلابیون باید از تریبون‌های متعلق به خود آنان شنیده شود نه از بلندگوهای سرمایه‌داری لیبرال و امپریالیستی.

امروز دفاع همه‌جانبه و همبستگی با قیام مردم ایران علیه رژیم اسلامی وظیفه‌ی تمام نیروهای مترقی و انقلابی جهان است. به همین خاطر اینجا هستیم و انتظار داریم که از فرودستان قیام‌کننده و رفقای کمونیست و چپ ما که هم‌اکنون در زندان‌های رژیم ایران محبوس و زیر شکنجه هستند، حمایت شود.

از آغاز قیام تا به امروز هزاران زندانی سیاسی به خصوص زندانیان سیاسی چپ و فعالین کارگری و زنان در زندان‌های امنیتی رژیم هستند که توسط تکنولوژی کنترل اینترنت و تلفن که ساخت آلمان است شناسایی و دستگیر شده‌اند.

همچنین بیش از ده‌ها نفر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران که مجهز به مرسدس بنز و ون‌های فلوکس آلمانی و اسلحه‌های ساخت این کشور که ویژه‌ی سرکوب اعتراضات شهری هستند، در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شده‌اند.

رژیم ایران موثرترین شریک قدرت‌های امپریالیستی در تقسیم مجدد امپریالیستی خاورمیانه در جنگ کثیف سوریه، عراق و یمن است. این جنگ تنها یک رقابت هژمونیک میان امپریالیسم امریکا و نئوامپریالیسم روسیه است که بازیگران منطقه‌ای آن را مربع ارتجاعی رژیم اسلامی ایران، رژیم دیکتاتوری اردوغان، پادشاهی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اسرائیل تشکیل می‌دهند.

ما از رفقای انقلابی خود خواستار مطالبات ذیل هستیم:

اول: موضع‌گیری رسمی در حمایت از طبقه‌ی کارگر و فرودستان شورشی در ایران

دوم: اعلام جرم علیه شرکت‌ها و دولت‌هایی که ابزار و تکنولوژی سرکوب، شنود تلفن، فیلترینگ، تعقیب و مراقبت و شکنجه را به دولت ایران می‌فروشند و همکاری‌های اطلاعاتی - امنیتی با دولت ایران دارند.

سوم: منابع و امکانات خودتان را به ویژه در حوزه‌ی رسانه و میدیا در اختیار نیروهای انقلابی ایران بگذارید تا نیروهای سلطنت‌طلب، رفرمیست‌ها و اپوزیسیون پروامپریالیستی رژیم ایران که تمام رسانه‌های غربی به آنها اختصاص یافته، صدای شورش و اعتراض فرودستان در ایران را مصادره نکنند.

نان کار آزادی!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

مرگ بر سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

 

خوشه‌های خشم ـ جمعی از کمونیست‌های انقلابی ایران در تبعید

شنبه 13 ژانویه 2018

23 دی‌ماه 1396

برلین - آلمان

لینک ویدئو در یوتوب: