با این ترانه‌سرود به استقبال انتشار زیرنویس فارسی فیلم «نگذارید به بادبادک‌ها شلیک کنند» می‌رویم. اولین زیرنویس فارسی فیلم از سری فیلم‌هایی که در منجنیق زیرنویس خواهند شد. نگذارید به بادبادک‌ها شلیک کنند و قهرمانان آن، «اینجی» و «باریش»، حکایت روزهای مقاومت زندانیان سیاسی در زندان‌های ترکیه‌اند، تجربه‌یی که فریده چیچک‌اوغلو خود آن را از نزدیک لمس کرده و چهار سال از زندگی‌اش را در زندان گذرانده است.
ترانه‌سرود «در اتاق ملاقات» کاری است از گروپ یوروم که ما آن را پیش از این در اغتشاش دوم معرفی کرده‌ییم. این ترانه‌سرود ملاقات مادر و دختری را در اتاق ملاقاتِ زندان تصویر می‌کند، در شرایطی که دختر که زندانی است در اعتصاب غذا به سر می‌برد. هرچند این ترانه‌سرود در همبستگی با زندانیان سیاسی ترکیه اجرا شده است که در اعتصاب غذا بودند اما گروه تولیدی فیلم «نگذارید به بادبادک‌ها شلیک کنند» نیز از آن برای معرفی فیلم خودشان استفاده کرده‌اند. پیوند هنرمندانی که تلاش کردند و می‌کنند رنجی که زندانیان سیاسی در زندان‌ها متحمل شدند و مقاومت آنها فراموش نشود. انتشار این ترانه‌سرود و زیرنویس فارسی فیلم نگذارید به بادبادک‌ها شلیک کنند در شهریور ماه، در آخرین ماه از تابستان خاوران، تصادفی نیست

همین ویدئو در یوتوب: