در فلاخن صد و بیست و سوم هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نگاهی می‌اندازیم به یکی از تجربه‌های تحریم دولتیِ دولت‌ها در تاریخ معاصر و افسانه‌هایی که حول آن شکل گرفته است. در جریان مبارزات کنگره‌ی ملی آفریقا علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی یکی از اهداف کنگره‌ی ملی، تحریم دولت آفریقای جنوبی از سوی دولت‌های جهان بود که در موارد بسیاری با موفقیت همراه و این خواست عملی شد. در فلاخن صد و بیست و سوم ابتدا صحت و سقم این روایت بررسی می‌شود که «تحریم‌ها نقش موثری در سرنگونی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی داشتند». سپس نویسندگان به این می‌پردازند که از ورای افسانه‌های مدِ روز، تاثیر واقعی تحریم‌ها بر زندگی مردم آفریقای جنوبی، به ویژه سیاه‌پوستانی که تحت رژیم آپارتاید زندگی می‌کردند چه بوده است و هم‌چنین تحریم‌ها چه تاثیری در دوران بعد از تغییر رژیم آپارتاید گذاشته‌اند. در صد و بیست و سومین فلاخن از این می‌خوانیم که چرا تغییرات تنها در صورتی که از پایین و با عاملیت خود مردم باشند، راهی به رهایی می‌گشایند.

فلاخن صد و بیست و سوم را اینجا بخوانید

falakhan123