در این گفت‌وگو با مهدی توپچی فعال کارگری‌ای که در جریان خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶، در چهاردهمین روز از دی‌ماه بزرگ ۹۶ بازداشت و بعد از آزادی موقت از ایران خارج شد، در مورد ابعاد فساد در نهادهای گوناگون حرف زده‌ییم. توپچی به واسطه‌ی شغل‌اش، ارتباطاتش و فعالیت در حوزه‌های گوناگون اطلاعات مفصلی از فساد در نهادهای مختلف دارد اما آنچه این گفت‌وگو را از سطح یک افشاگری فراتر می‌برد تحلیل او از بسترهای مهیاکننده‌ی این فساد، چگونگی و دلایل بازتولید آن و ثمرات اجتماعی فساد گسترده است. تحلیلی که به میانجی تجربه‌های شخصی و اطلاعات مکفی انضمامی می‌شود. در این گفت‌وگو توپچی در مورد فساد گسترده در گمرک، بانک‌ها، مناطق آزاد، رسانه‌ها، شهرداری‌ها، در واردات و مراکز تولیدی و صندوق‌های قرض‌الحسنه، در مورد مفسدان اقتصادی و جایگاه آنان در حاکمیت، دلایل پیش نرفتن شعارهای مبارزه با فساد که شعار مشترک دولت احمدی‌نژاد و روحانی بوده است و هم‌دستی تمام جناح‌های حکومتی و غیرحکومتیِ سرمایه، اصلاح‌طلب و اصولگرا و بخش خصوصی در فساد اقتصادی اطلاعات روشنی ارائه کرده است. در این گفت‌وگو خواهیم دانست چه کسانی دزدی می‌کنند، چه کسانی گانگسترهای اقتصادی هستند و چگونه سرنوشت همه‌گان را باندهای مافیایی در دستان خود گرفته‌اند.

لینک ویدئو در یوتوب: