در فلاخن صد و سی و سوم فصلی از کتاب مهم جوزف مسعد را در نقد سیاست‌های گی اینترنشنال و سازمان‌های وابسته به این گفتمان خواهیم خواند. پیش از این به زبان فارسی غیر از یک مطلب نسبتن مفصل از مهران رضایی در معرفی ایده‌های «جوزف مسعد» و ارجاعاتی اندک در برخی مقالات به این ایده‌ها، نامی از جوزف مسعد و ایده‌های او در میان نبوده است. تاثیر گفتمانی که مسعد آن را «گفتمان گی بین‌الملل» می‌خواند بر بخش قابل توجهی از فعالان و سازمان‌های همجنس‌گرایان ایرانی و بخشن وابستگی ارگانیک و مالی آنها به نهادهای وابسته به گی اینترنشنال موجب شده است، دیدگاه‌های انتقادی‌ای نظیر دیدگاه جوزف مسعد کمتر مجال بروز و طرح پیدا کنند. این مطلب در واقع فصلی از مهم‌ترین کتاب جوزف مسعد در صورت‌بندی و پردازش ایده‌هایش در نقد گفتمان گی اینترنشنال و تاثیر مخرب آن بر خاورمیانه به طور عام و جهان عرب به طور خاص است و البته مهم‌ترین فصل این کتاب محسوب می‌شود. از همین‌رو هرچند نمی‌توان در تمامی موارد با ایده‌ها و دیدگاه‌های مسعد موافق بود و ضرورتی هم برای آن وجود ندارد، اما ترجمه و انتشار این مطلب برای آشنایی همجنسگرایان مبارز و مدافعان حقوق همجنس‌گرایان با دیدگاه‌های انتقادی او ضروری به نظر می‌رسد. در این فلاخن مسعد به ما نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های گی اینترنشنال بر خلاف ظاهر آراینده‌ی آن به جای ساختن سیاره‌یی کوییر به تشدید دگرجنس‌گراییِ هنجارین منجر شده و چگونه دست حکومت‌های مرتجع را برای جرم‌انگاری و اعمال اقتدار بر میل باز کرده است. مسعد به ما می‌گوید چگونه مانند همیشه امپریالیسم و ارتجاع در کنار هم و در تکمیل همدیگر عمل کرده‌اند.

فلاخن صد و سی و سوم را اینجا بخوانید

falakhan133