در صد و چهل و ششمین فلاخن گفت‌وگویی را خواهید خواند با میثم آل مهدی، کارگر شرکت گروه ملی فولاد اهواز و یکی از نیروهای سازمان‌دهنده‌ی اعتصابات و اعتراضات کارگران این شرکت در سال‌های گذشته که سرانجام تحت تعقیب و فشار نیروهای امنیتی مجبور شد از ایران خارج شود. میثم آل مهدی در این گفت‌وگو تا آنجایی که ممکن است و می‌شود به زبان آورد در مورد تجربیات کارگران فولاد اهواز در جریان مبارزات می‌گوید، این‌که چگونه مبارزه از خواست‌ها و مطالبات صنفی آغاز شد اما در همان حد باقی نماند و این‌که چگونه و به میانجی چه چیزی تجربه‌ی زیست روزمره‌ی کارگران به آگاهی طبقاتی تبدیل شد. او در این گفت‌وگو از تاثیرات مبارزات کارگری بر خیزش دی‌ماه ۹۶ می‌گوید و از تاثیر خیزش دی‌ماه بر مبارزات کارگری، از روندی که ایده‌ی شوراها پیمود تا به خواستی همگانی در میان کارگران فولاد تبدیل شود و ارتباط کمیته‌ی بخش‌ها و مجمع عمومی کارگران با شوراها. میثم آل مهدی در این گفت‌وگو بر ایده‌ی شوراها و لزوم تشکیل تشکل‌های کارگری و تشکل‌های مردمی در محلات و شهرها برای تداوم مبارزات تاکید می‌کند و از این می‌گوید که طرفداران گوناگون سرمایه‌داری، با تمام اشکال به ظاهر متضاد و متفاوتشان جایی در میان کارگران ندارند و به همین دلیل است که از طرح ایده‌ی شوراها و اداره‌ی شورایی به هراس افتاده‌اند. گفت‌وگو با میثم آل مهدی قدمی است برای جمع‌بندی مبارزات کارگران فولاد اهواز، مبارزاتی که هنوز به‌رغم سرکوب‌ها و اخلال‌ها ادامه دارد و چشم‌اندازی به این تصویر که چگونه کارگران فولاد آبدیده شدند، تصویر درخشان مبارزه‌ی طبقاتی و تبعات رهایی‌بخش آن.

فلاخن صد و چهل و ششم را اینجا بخوانید

falakhan146