امید یعنی پیدا کردن بلوک‌های سالم میان ویرانه‌ها؛ یعنی آفتاب دادن قالی‌های باقیمانده؛ یعنی سماورت را بیاوری کوچه و هر رفیقی را صدا کنی؛ امید یعنی دنبال اسباب‌بازی گشتن میان مخروبه‌ها؛ امید گل‌های بنفشه‌ایست که توی باغچه‌ی بابا روی گلوله‌ی توپ روییده است

11103987_10152750423037592_1767354503_n

11084601_10152750422262592_105291928_n

11018078_10152750420972592_523943420_o

11085716_10152750421692592_1699868852_o