آمده بوده که انتحاری بزند اما نرسیده به مقصد منهدم شده است. می‌گویند آن روزها ده‌ها بار آمدند و نرسیدند و در میانه‌ی راه ماندند. همان زمان آنارشیست‌های د.ا.ف و کمونیست‌ها روی پیکر منفجر شده‌اش علامت گذاشتند تا مرکب داعشی‌ها، بعد از تصرف، پلاکارد آنارشیست‌ها و کمونیست‌ها شود. این تکه از کوبانی بوی اسپانیا می‌دهد. دیروز سال‌روز سقوط مادرید توسط فاشیست‌ها بود. مادریدی که شکست خورد، سال‌ها بعد در کوبانی‌ای که مقاومت کرد، رستگار شده است

11095229_10152748055297592_1166219505_o