رفقای آفتابکاران سحرگاه امروز پارچه‌نوشته‌ای را که روی آن به زبان‌های کردی، بلوچی، ترکی، فارسی و عربی شعار «زن زندگی آزادی» نوشته شد بود از پلی در خیابان ستارخان تهران آویختند. خیابان ستارخان در هفته‌های گذشته یکی از مراکز نبرد میان مردم و ماموران حکومتی بوده و به همین دلیل میزان نیروی سرکوب مستقر در این خیابان، به ویژه در روزهایی که احتمال شکل‌گیری تجمع می‌رود، چشمگیر است. رفقای آفتابکاران اما، در همراهی با رزمندگان دیگری که این روزها خواب راحت را به چشم دستگاه حکمرانی حرام کرده‌اند، با آویختن این پارچه‌نوشت در همین خیابان نشان دادند دستگاه سرکوب حتا از پس قرق یک خیابان برنمی‌آید. این پارچه‌نوشت بیست دقیقه بر جای خود باقی ماند، بیست دقیقه اهتزاز «زن زندگی آزادی»، در خیابان ستارخان.

Picsart_22-10-14_11-44-20-794

Picsart_22-10-14_12-21-23-520

Picsart_22-10-14_12-23-30-155

Picsart_22-10-14_12-24-11-304