گزارش ویدئویی از تجمع در 16 سپتامبر 2015

shahrokh1

مجموعه عکس‌های تجمع:

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12