درخواست مجوز انتشار برای این کتاب سه بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رد شده است. دو بار در ارشاد خاتمی و یک بار در ارشاد احمدی‌نژاد. موضوع آن اما هنوز تازه است و پرداختن به آن اهمیت دارد. پس عجیب نیست که هفتاد سال بعد از ۲۱ آذر ۱۳۲۴ رادیو آزادیِ اروپای آزاد که حالا بخش فارسی آن «رادیو فردا» شده است، به این فکر افتاده باشد که مدیران و کارمندانش را اجیر کند تا اسناد «تازه»یی را ترجمه کنند و حرف‌های «جدید»ی بزنند. مشی رادیو آزادیِ اروپای آزاد هنوز همان است که بود، همان رادیوی دوران جنگ سرد با این تفاوت که حالا در زمین بایرِ این روزهای جهان، پهلوان میدان است. حرف رادیو آزادیِ اروپای آزاد اما حرف جدیدی نیست و وقتی خبرنگار مستخدم آن می‌نویسد: فلان سند بعد از هفتاد «تکلیف را معلوم کرد»، شوخی کرده است. تکلیف این حرف‌هایی که رادیو فردا می‌گوید خیلی وقت پیش معلوم شده بود، از همان هفتاد سال پیش، بر تلی از جنازه‌های مثله‌شده و بر دار و کتاب‌های سوخته تکلیف این حرف‌ها معلوم شده بود. منجنیق اما در کتاب «آوازخوانِ رقصِ برده‌گان» نشان می‌دهد که چرا هنوز تکلیف هیچ چیزی معلوم نیست، که چرا در جنبش مردم آذربایجان مازادی وجود دارد که هنوز هم رادیوها و نشریات حامی «جهان آزاد» را وامی‌دارد در مورد آن بنویسند، و دروغ و یاوه بنویسند. این کتاب گزیده‌یی است از سخنرانی‌ها و مقالات میرجعفر پیشه‌وری، صدر فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، در فاصله‌ی تاسیس فرقه تا سقوط خونین دولت ملی آذربایجان، به همراه مقدمه‌یی مفصل که تلاشی است برای نوشتن تاریخ مردمی جنبش آذربایجان. منجنیق این کتاب را به صفرخان قهرمانیان تقدیم کرده است که ۳۲ سال را در زندان گذراند و نیز به روح‌الله صفدری، فدایی ساده‌ی فرقه‌ی دموکرات که مصاحبه‌یی با او را در ضمیمه‌ی کتاب خواهید خواند و هنوز کاکل سپیدش را در رویای برابری و آزادی به نسیم می‌سپارد.

لینک دانلود

Azerbaijan-cover