در چهل و هفتمین فلاخن از جنبش چپ انقلابی شیلی (میر) می‌خوانیم، نیروی سیاسی‌ای که به تاریخ چپ در شیلی و آمریکای لاتین ویژگی خاصی می‌بخشد. فرانک گادیچات مقدمه‌ی کوتاهی بر این روایت- که هنوز به پایان نرسیده است- نوشته، و آن را با ایگور گویکوویچ دونوسو، تاریخدان دانشگاه سانتیاگو، به بحث می‌گذارد. گویکوویچ سابق بر این در دهه‌ی هشتاد میلادی از چریک‌های جنبش میر بوده است. در فلاخن چهل و هفتم از جنبشی می‌خوانیم که از دل مبارزات روزمره‌ی فرودستان شکل گرفت و در برابر کودتای پینوشه مقاومت کرد، جنبشی که روایت مسلط می‌خواهد نقش آن را در تاریخ مبارزات مردم شیلی علیه دیکتاتوری انکار کند، تقریبن مانند هر کجای دیگری در جهان. با این وجود مبارزان سابق جنبش میر، کسانی مانند ایگور گویکوویچ دونوسو، تلاش می‌کنند آشکار کنند میراث جنبش میریستایی برای شیلیِ امروز چیست و به چه کار می‌آید. چنین است که هم‌زمان با خواندن فلاخن چهل و هفتم به این فکر می‌کنیم که میراث جنبش مسلحانه در ایران برای مبارزات امروز ما چیست و چه چیزی از آن جنبش را باید به امروز احضار کرد و به کار بست.

فلاخن چهل و هفتم را اینجا بخوانید

falakhan47