نه فیلم‌های ترسناک
نه بانجی جامپینگ
نه دریای کوسه‌ها
ما ترس‌های ساده‌تری داریم
مثل رفتن و ماست خریدن از سر کوچه
قدم زدن توی خیابان خردمند
وسط نشستن روی صندلی عقب

نه کازابلانکا
آنا کارنینا
نه چشم‌های بازهمیشه بسته
ما عشق‌های ساده‌تری داریم
مثل سلام بیا برویم
مثل اینجا نمانی اگر بهتر است
مثل ما را چه به این شلوغی‌ها

و قهرمان‌های ما
نه اسپایدرمن
نه بتمنند
قهرمان‌های ما هنوز آدمند
و ساده
مثل این شعر
مثل دختران خیابان انقلاب
مثل اسماعیل بخشی
مثل سینا
سارو