چکامه‌ای/ بر اسماعیلِ هزار و سیصد و نود و هفت-تپه شعری است از علیرضا عسگری که آن را با صدای خودش خوانده است.

 

جنون

اما، سرایت کرده به همه‌جا اسماعیل

پیچیده در کارون

و هلهله می‌کند اهواز

و ترسیده‌اند اسماعیل

امن شغلهم خلاص

و خودشان به خودشان

و گرگ با گرگ

دارند خون هم را شکم می‌درند

ترسیده‌اند اسماعیل

جنون جمعی گرفته‌ایم و/... ترسیده‌اند

 

متن کامل شعر «چکامه‌ای/ بر اسماعیلِ هزار و سیصد و نود و هفت-تپه» را اینجا بخوانید

khoroos · چکامه‌ای/ بر اسماعیلِ هزار و سیصد و نود و هفت-تپه. شعر و صدای علیرضا عسگری