در پادکست «پیچ» دوم به آرزوهای کاک فواد محمدی اعلام وفاداری کردیم. و بعد به «بالا» نگاهی انداختیم، وقتی بالایی‌ها معتقدند و در این اعتقاد خود راسخند که گدایان از هر انتخابی ناتوانند، و باید مطالبات سطحی خود را به این نمایندگان واقعی مطالبات مهمتر، بسپارند. که کارگران و معلمان اگر خیابان را تسخیر می‌کنند به چیزی غیر از «رژیم‌چنج» نیندیشند. که رعایا فقط برای اعلام بیعت با رضا شاه دوم در غدیر خم گرد هم آیند تا شاید «همه با هم» از این پیچ خطرناک تاریخ «گذار» و ارباب جدیدی انتخاب کنیم.

 

دانلود شماره‌ی دو

این شماره را با حجم بالا (۵۶/۴ مگابایت) از ساندکلود دانلود کنید

با حجم پایین | ۲۰ مگابایت