کتاب «دموکراسی در کدام وضعیت؟»

نویسنده‌گان: جورجو آگامبن، آلن بدیو، وندی برون، دانیل بن‌سعید، کریستین راس، ژاک رانسیر، اسلاوی ژیژک، ژان لوک نانسی

مترجمان: آرزو پوراسماعیلی، منصور تیفوری، امین حصوری، بابک فراهانی، آرش کیا، درنا مشیر، آرمین نیکنام

لینک دانلود

critique_of_democracy0001