در زوبین شانزدهم یاشار دارالشفاء ماجرای اجرای نمایش شهر قصه در بند ۳۵۰ زندان اوین را روایت می‌کند. نمایشنامه‌یی در چهار پرده که در زمستان ۱۳۹۱ دو پرده‌ی آن در حیاط بند و دو پرده‌ی آن تنها برای ضبط صدا اجرا می‌شود. در زوبین شانزدهم یاشار دارالشفاء توضیح می‌دهد که چرا متن شهر قصه را برای اجرا در بند ۳۵۰ انتخاب کرده است، موانع و دشواری‌های کار چه بوده‌اند و سرانجام چگونه او و دیگر زندانیان سیاسیِ محبوس در اوین موفق شده‌اند «شهر قصه» را اجرا کنند. در این زوبین حاشیه‌ها و روایت‌هایی را خواهید خواند که از این پس به متن نمایش شهر قصه اضافه شده‌اند.

زوبین شانزدهم را در اینجا بخوانید

zoobin16