در فلاخن شصت و نهم حنیف صابر از #تغییرات_ملموس در مناطق آزاد تجاری در دولت حسن روحانی می‌نویسد. دورانی که اکبر ترکان، دبیری شورای عالی مناطق آزاد را بر عهده گرفت تا برنامه‌ی مدون شده در کتاب «امنیت ملی و توسعه‌ی اقتصادی» را اجرایی کند، برنامه‌یی که از دوران تعدیل هاشمی رفسنجانی ناتمام مانده بود و در دوران اعتدال در دستور کار قرار گرفت: افزایش مناطق آزاد تجاری. در این فلاخن می‌خوانیم که چگونه مناطق آزاد نام مستعاری برای فساد مالی، مالیات‌گریزی، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه بوده و مهم‌تر از همه تنها آزادیِ حکم‌فرما شده بر آنها، آزادی بی‌حد و حصر استثمار و تضییع حقوق کارگران است. صابر در فلاخن شصت و نهم نشان می‌دهد چگونه مامور ویژه‌ی اعتدال از تحقیق و تفحص در مناطق آزاد و ورود دستگاه‌های نظارتی به این مناطق جلوگیری کرده و چگونه ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و حفظ «امنیت ملی» با تعلیق قانون کار در مناطق آزاد و به‌حاشیه‌راندن و غارت مردم ساکن در مناطق مرزی به هم گره خورده است. در فلاخن شصت و نهم از تکنوکرات دولتی‌ای می‌خوانیم که امنیت سرمایه و حاکم را بهتر از سرهنگ‌ها برقرار می‌کند. فلاخن شصت و نهم نوشته نشده است تا کسی را تشویق به رای دادن یا رای ندادن کند. فلاخن شصت و نهم نوشته شده است تا سیمای حقیقی اعتدال را آشکار کند، سیمای حقیقی‌ای که فردای انتخابات برای سنگر بستن در مقابل وضعیت به کار آنهایی می‌آید که باید در مقابل وضعیت سنگرهایشان را بنا کنند.

فلاخن شصت و نهم را اینجا بخوانید

falakhan69