زوبین بیست و پنجم ترجمه‌ی نمایشنامه‌یی است از «داریو فو» و «فرانکا رامه» که فرزانه قنواتی و الیاس قنواتی آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند. این نمایشنامه مونولوگی طولانی است از یک زنِ عربِ فلسطینی که فرانکا رامه با او در یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در بیروت آشنا می‌شود. زنی مبارز و رزمنده که نه تنها در فلسطین و اردن برای آرمان مردم فلسطین جنگیده بلکه علیه روابط سنتی و مردسالاری موجود در جامعه نیز شوریده است. در زوبین بیست و پنجم می‌خوانیم که مبارزه برای رهایی مربوط به سرتاسر جهان است، چنان که صدای زنی فلسطینی تبدیل به نمایشنامه‌یی ایتالیایی می‌شود و ما همین امروز، در جریان همین وضعیتی که هستیم آن را به فارسی می‌خوانیم تا بدانیم از غزه تا لبنان، از رم تا تمام شهرهای ایران کسانی هستند که برای آزادی و برابری مبارزه کرده‌اند، مبارزه می‌کنند و مبارزه خواهند کرد.

زوبین بیست و پنجم را در اینجا بخوانید

zoobin25