در زوبین بیست و ششم شعر «رود» از سهند آقایی را خواهید خواند. شعری از روزگاری که « درّه بود و دود بود/ و شهرِ سوخته/ فاضلابِ خونینَش، می‌ریخت به رودخانۀ سرخ/ چکّش به جای دست و کارخانۀ سرخ/ لای متّه گوشت بود»

زوبین بیست و ششم را در اینجا بخوانید

این شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

zoobin26