موسیقی استفاده شده:

Time - Hans Zimmer

«رود» شعری است از سهند آقایی که آن را با صدای خودش خوانده است. « ای خویش!/ اسطوره دروغ نمی‌گوید/ ما اثبات کرده‌ایم:/ آدم اگر رود بود/ من سیلِ کوچه‌های خودم بودم/ یک تلسکوپِ دستی برای دیدنِ آن گنبدِ کبود،/ نع! کافی اگر بس بود،/ چینه‌های روستا که هیچ،/ عینِ پریدن از پُل‌های هواییِ این شهر/ عبرت به توانِ رهایی در رنج‌های درونی‌ش، مَست/ دلِ آدم غلت خورده بود لای گندم‌ها»

متن کامل شعر «رود» را اینجا بخوانید